Nieuw webdesign voor Promeon Security

Opdracht

Promeon Security is een grote professionele speler op het gebied van object- en evenementenbeveiliging. Zij mogen grootschalige evenementen zoals de Zwarte Cross tot hun opdrachtgevers rekenen. Promeon is al jaren een trouwe klant van ons. Wij realiseerden zowel de kantoorautomatisering, internetmarketing als het webdesign voor hun. De website was echter al weer enige jaren oud en sloot niet meer aan op de visie van het bedrijf. De wens was dan ook een volledig nieuw webdesign.

Een blauwdruk van het bedrijf

Zoals elk webdesign traject bij Onlinq vormt een uitgebreid intake gesprek het vertrekpunt. Tijdens dit gesprek komen belangrijke zaken zoals doel, doelgroep, uitstraling, archetype en visie uitgebreid aan bod. Zo ontstaat er een volledige blauwdruk van het bedrijf en haar klanten in de vorm van een mindmap. Uit het gesprek met Rick, de eigenaar en directeur van Promeon, kwamen de kernwaarden van het bedrijf duidelijk naar voren; expertise, professionaliteit en innovatie. Aan ons de taak om dit op een juiste manier te vertalen in een eigentijds webdesign.

De vertaalslag van visie naar design 

In het verleden richtten Promeon zich op meerdere verschillende diensten op het gebied van beveiliging zoals horecabeveiliging en hondenbeveiliging. De visie en doelgroep is echter in de tijd verschoven. Het bedrijf heeft zich nu toegespitst op twee pijlers; objectbeveiliging en evenementenbeveiliging. Op de toekomstige website moest het voor de bezoekers direct duidelijk worden voor welke twee diensten diegene bij Promeon Security terecht kan. Overzicht en eenvoud waren daarom het uitgangspunt voor het nieuwe webdesign. Het idee om deze twee diensten op de Home-pagina direct zichtbaar en naast elkaar te presenteren was daarom snel tot stand gekomen. Zo sturen we de bezoeker om een bewuste keuze te maken zodat deze direct op de juiste pagina uitkomt.

Daarnaast adviseerden wij om per diensten-pagina de verschillende sectoren binnen object- en evenementenbeveiliging visueel onder de aandacht te brengen. Dit zorgt voor herkenning bij de bezoeker en geeft het vertrouwen dat Promeon de juiste partij is voor iedere branche. 

Vanuit Promeon kwam de wens om vacatures goed onder de aandacht te brengen. Vandaar dat er is gekozen om dit onderdeel mee te nemen in het hoofdmenu en deze anders op te maken dan de overige menu-items. 

Een geslaagde samenwerking

Dit alles resulteerde in een frisse, moderne en overzichtelijke websites die aansluit bij de doelgroep en waar op een wervende manier gestuurd wordt om contact op te nemen voor persoonlijk advies. Wij kijken samen met Promeon Security terug op een geslaagd webdesign en een zeer fijne samenwerking.

Benieuwd naar het resultaat? Kijk dan op www.promeonsecurity.nl

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op