Algemene Voorwaarden

Onlinq B.V. hanteert de zakelijke algemene voorwaarden van NL Digital.

De NLdigital Voorwaarden leveren een bijdrage aan het slagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen leverancier en cliënt. De voorwaarden confirmeren aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De NLdigital Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een kopie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.